Nieruchomość

Wszystko dla agentów nieruchomości

Wykorzystanie Excela w procesie szacowania nieruchomości

Krótkie, zwięzłe szkolenie, ale bardzo bardzo potrzebne przy szacowaniu nieruchomości. Do tego wszystkiego wystarczy Excel - na jego podstawie pokażemy jak przejść przez cały proces szacowania nieruchomości. Zapraszamy na to szkolenie, bo naprawdę warto.
Miejsce szkolenia Wysokie Mazowieckie 18-200, ul. Ignacego Łyskowskiego 11/9
Czas szkoleń 13/10/2016, 15.45
Wykładowcy Władysław Dobiecki
Temat szkoleń Wykorzystanie Excela w procesie szacowania nieruchomości
i:
 • Wycena i zużycie nieruchomości zabudowanych : poradnik
 • O umowach sprzedaży nieruchomości ziemskich na obszarze Sądów Apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie : (Ustawa z dn. 13 marca 1929. Dz. U. R. P. Nr 24, 1929, poz. 246)
 • Gospodarka nieruchomościami - aspekty ekonomiczne i prawne. T. 4
 • Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku
Literatura
 • Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości : praca zbiorowa
 • Regulamin dla gromadzkich i gminnych komisji przeciwpożarowych oraz Instrukcja dla gromadzkich i gminnych komisji przeciwpożarowych w sprawie oględzin nieruchomości pod względem stanu bezpieczeństwa pożarowego.
 • Umowa przedwstępna dotycząca zakupu nieruchomości
Czas wykładów 5 godzin
Cena szkolenia 1100 PLN
Lista uczestników Artur Duchnowski, Mariusz Kasprzyk, Zygfryd Arctowski, Antoni Kowalewski, Jerzy Doległo, Bernard Dobrzyński, Feliks Golka, Lesław Grochowski, Grzegorz Janiszewski, Lech Fornalski


Formularz rekrutacyjny

Jeśli coś jest nie jasne zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

Imię
Adres zamieszkania
NIP
Email do kontaktu
Telefon kom.
Gdzie usłyszałeś o naszej firmie?
Sprawdź poprawność danych
 • Podatek od nieruchomości : grunty, budynki, budowle, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia
 • Nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach : ujednolicone teksty wybranych aktów prawnych
 • Materiały XI Konferencji Naukowej na temat: Metodyka ustalania stóp procentowych na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami, 21-22 maja 2003 r, Mikorzyn
 • Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy
 • Pamiętnik z powodu dziesięciolecia Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości st m Warszawy
 • Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomości : skuteczne negocjacje, właściwa komunikacja, standardy etyczne
 • Racjonalizacja procesu taksacji nieruchomości przez zastosowanie funkcji analiz przestrzennych, z uwzględnieniem metod geostatystyki
 • Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych
 • Podziały i scalenia nieruchomości
 • Funkcjonowanie rynku nieruchomości w Krakowie
 • Zbiór przepisów o parcelacji nieruchomości ziemskich
 • Podstawy gospodarowania nieruchomościami
 • Wykorzystanie Excela w procesie szacowania nieruchomości
 • Przetargi na nieruchomości gminne
 • Budownictwo i nieruchomości - szkolenie podstawowe
 • Dom bez pozwoleń - jak budować?
 • Biuro i agencja nieruchomości - Szczecin
 • Mieszkanie z pomysłem - jak wybrać projekt
 • Wybór formy opodatkowania przy prowadzeniu działalności z Nieruchomościami
 • Umowa przedwstępna - co powinieneś wiedzieć
 • lustra podświetlane