Nieruchomość

Wszystko dla agentów nieruchomości

Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego : praktyczny komentarz


Miejsce wykładów Wożniki 42-289, ul. Duży Rynek 19/5
Data wykładów 22/06/2017, 12.30
Prowadzący spotkanie Stefan Gut, Marcin Galiński
Temat szkoleń Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego : praktyczny komentarz
poza tym:
 • Pierwszeństwo nabycia nieruchomości
 • Materiały geodezyjne i kartograficzne źródłem informacji do szacowania nieruchomości
 • Rynek nieruchomości : pytania i odpowiedzi. Cz. 2
 • Wycena nieruchomości metodą cenowo-porównawczą
 • Przykładowe testy egzaminacyjne : rzeczoznawca, pośrednik, zarządca
Literatura
 • Mapy do celów prawnych : podziały i scalanie oraz rozgraniczanie nieruchomości
 • Określanie wartości cech specyficznych nieruchomości
 • Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości
 • Bank hipoteczny a rynek nieruchomości
Ilość godzin wykładów 5 godzin
Koszt szkoleń 1300 zł
Lista uczestników Damian Gawlik, Zbigniew Garbowski, Ryszard Kasprzyk, Wincenty Górzyński, Romuald Dębiński, Mirosław Górski, Rafał Hejmo, Albin Śruba, Edmund Dutkiewicz, Stanisław Błaszczykowski


Formularz (zapisy)

Jeśli coś jest nie jasne zapraszam do kontaktu z nami.

Imię
Adres zamieszkania
NIP (do faktury)
Mail do kontaktu
Numer telefonu kom.
Gdzie usłyszałeś o naszej firmie?
Sprawdź poprawność formularza
 • Podatek od nieruchomości : grunty, budynki, budowle, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia
 • Nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach : ujednolicone teksty wybranych aktów prawnych
 • Materiały XI Konferencji Naukowej na temat: Metodyka ustalania stóp procentowych na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami, 21-22 maja 2003 r, Mikorzyn
 • Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy
 • Pamiętnik z powodu dziesięciolecia Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości st m Warszawy
 • Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomości : skuteczne negocjacje, właściwa komunikacja, standardy etyczne
 • Racjonalizacja procesu taksacji nieruchomości przez zastosowanie funkcji analiz przestrzennych, z uwzględnieniem metod geostatystyki
 • Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych
 • Podziały i scalenia nieruchomości
 • Funkcjonowanie rynku nieruchomości w Krakowie
 • Zbiór przepisów o parcelacji nieruchomości ziemskich
 • Podstawy gospodarowania nieruchomościami
 • Wykorzystanie Excela w procesie szacowania nieruchomości
 • Przetargi na nieruchomości gminne
 • Budownictwo i nieruchomości - szkolenie podstawowe
 • Dom bez pozwoleń - jak budować?
 • Biuro i agencja nieruchomości - Szczecin
 • Mieszkanie z pomysłem - jak wybrać projekt
 • Wybór formy opodatkowania przy prowadzeniu działalności z Nieruchomościami
 • Umowa przedwstępna - co powinieneś wiedzieć