Nieruchomość

Wszystko dla agentów nieruchomości

Przetargi na nieruchomości gminne

Będzie wszystko omówione, co związane z przetargami na nieruchomości gminne. Na szkoleniu dowiesz się skąd czerpać informacje o przetargach, wszystko o wymaganiach na przetargi gminne. Jednym słowem nie tylko abecadło, ale też know-how!
Miejsce szkoleń Borowie 08-412, ul. Klemensa Malickiego 8/1
Czas szkoleń 28/09/2016, 15.30
Prowadzący wykłady Tadeusz Czyszek, Arkadiusz Fiutowski
Temat szkolenia Przetargi na nieruchomości gminne
poza tym:
 • Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe
 • Kodeks postępowania cywilnego : (postępowanie sporne, postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające) : tekst jednolity ogłoszony 1. XII. 1932. 1, Przepisy wprowadzające. 2, Instrukcja dla komorników. 3, Taksa na czynności komorników. 4, Postępowanie prz
 • Czynności sądu w toku egzekucji z nieruchomości
 • Wspólnoty mieszkaniowe : opodatkowanie i funkcjonowanie : zadania zarządu wspólnoty, dokumentacja i księgowość, obowiązki wobec urzędu skarbowego, finansowanie kosztów eksploatacji nieruchomości wspólnej, wspólnota jako podatnik lub płatnik zobowiąza
Źródła
 • Zarząd i eksploatacja budynków mieszkalnych : poradnik zarządcy nieruchomości
 • Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce : stan i perspektywy rozwoju
 • Uchwalona przez Sejm i Senat Rzplitej najnowsza ustawa o licytacjach ruchomości i nieruchomości : ustawa o zmianie niektórych przepisów ustawy postępowania sądowego i cywilnego z 1864 r. i ustawy o przetargu przymusowym i zarządzie przymusowym.
 • Standardy informacyjne w szacowaniu nieruchomości : IV konferencja naukowa, Jurata 6-7 września 1996 r.
 • Podstawy wyceny nieruchomości, przedsiębiorstw, organizacji i zasobów : kompendium wiedzy i studium przypadków
Ilość godzin spotkania 5 godzin
Koszt szkoleń 1450 zł
Lista uczestników Sylwester Janowski, Przemysław Minion, Bolesław Kasprzyk, Dariusz Więcek, Remigiusz Baran, Dominik Iwański, Julian Buczkowski, Przemysław Górka, Piotr Boguszewski


Formularz zgłoszeniowy

W razie pytań zachęcam do kontaktu z nami.

Imię
Adres zamieszkania
Numer identyfikacji podatkowej
E-mail kontaktowy
Numer tel. kom.
Gdzie usłyszałeś o naszej firmie?
Sprawdź poprawność wprowadzonych danych
 • Podatek od nieruchomości : grunty, budynki, budowle, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia
 • Nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach : ujednolicone teksty wybranych aktów prawnych
 • Materiały XI Konferencji Naukowej na temat: Metodyka ustalania stóp procentowych na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami, 21-22 maja 2003 r, Mikorzyn
 • Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy
 • Pamiętnik z powodu dziesięciolecia Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości st m Warszawy
 • Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomości : skuteczne negocjacje, właściwa komunikacja, standardy etyczne
 • Racjonalizacja procesu taksacji nieruchomości przez zastosowanie funkcji analiz przestrzennych, z uwzględnieniem metod geostatystyki
 • Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych
 • Podziały i scalenia nieruchomości
 • Funkcjonowanie rynku nieruchomości w Krakowie
 • Zbiór przepisów o parcelacji nieruchomości ziemskich
 • Podstawy gospodarowania nieruchomościami
 • Wykorzystanie Excela w procesie szacowania nieruchomości
 • Przetargi na nieruchomości gminne
 • Budownictwo i nieruchomości - szkolenie podstawowe
 • Dom bez pozwoleń - jak budować?
 • Biuro i agencja nieruchomości - Szczecin
 • Mieszkanie z pomysłem - jak wybrać projekt
 • Wybór formy opodatkowania przy prowadzeniu działalności z Nieruchomościami
 • Umowa przedwstępna - co powinieneś wiedzieć
 • piece gazowe szczecin