Nieruchomość

Wszystko dla agentów nieruchomości

Prawo wywłaszczeniowe : ustawa z dn 12 marca 1958 r o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości : komentarz


Miejsce szkoleń Biskupiec 11-300, ul. Żwirowa 15/6
Czas spotkania 12/06/2017, 15.45
Trenerzy Witold Józefowicz, Henryk Fiutowski, Janusz Dąbek
Temat szkoleń Prawo wywłaszczeniowe : ustawa z dn. 12 marca 1958 r o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości : komentarz
a także:
 • Nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach : ujednolicone teksty wybranych aktów prawnych
 • Gesetz über die Immobilienwirtschaft = Ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • Inwestycje w nieruchomości
 • Szlacheccy właściciele nieruchomości w miastach XVIII w[ieku]
 • Obrót nieruchomościami a podatki dochodowe i VAT 2013 : problemy praktyczne
 • Podatek od nieruchomości : funkcjonowanie i model docelowy
Bibliografia
 • Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - aspekty prawne i negocjacyjne
 • Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce w świetle doświadczeń wdrażania i rozwoju podatku ad valorem w wybranych krajach : biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu
 • Narodowy Spis Powszechny z dnia 3 grudnia 1950 r. : nieruchomości, budynki, mieszkania. Cz. 3B, Miasta o ludności poniżej 20.000 imiennie (dok.)
 • Prawo nieruchomości
 • Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dn. 17.VII.1950 w sprawie wprowadzenia w życie aneksu do Układu zbiorowego dla dozorców domowych zatrudnionych w Przedsiębiorstwach Komunalnych Administracji Nieruchomości oraz aneks do Układu zbiorowego.
Czas szkoleń 7 godzin
Koszt szkoleń 700 zł
Lista uczestników Lech Dobrucki, Marcin Janicki, Wiesław Brzana, Eugeniusz Chełmicki, Wiesław Dobrzański, Zygfryd Katlewicz, Tomasz Hejmo, Rajmund Gąsienica, Robert Gracjan, Marek Dziurawiec


Formularz zgłoszeniowy

Jeśli coś jest nie jasne zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami.

Imię
Adres
NIP (do faktury)
Mail kontaktowy
Numer tel. kom.
Gdzie dowiedziałeś się o naszej firmie?
Sprawdź poprawność wprowadzonych danych
 • Podatek od nieruchomości : grunty, budynki, budowle, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia
 • Nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach : ujednolicone teksty wybranych aktów prawnych
 • Materiały XI Konferencji Naukowej na temat: Metodyka ustalania stóp procentowych na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami, 21-22 maja 2003 r, Mikorzyn
 • Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy
 • Pamiętnik z powodu dziesięciolecia Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości st m Warszawy
 • Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomości : skuteczne negocjacje, właściwa komunikacja, standardy etyczne
 • Racjonalizacja procesu taksacji nieruchomości przez zastosowanie funkcji analiz przestrzennych, z uwzględnieniem metod geostatystyki
 • Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych
 • Podziały i scalenia nieruchomości
 • Funkcjonowanie rynku nieruchomości w Krakowie
 • Zbiór przepisów o parcelacji nieruchomości ziemskich
 • Podstawy gospodarowania nieruchomościami
 • Wykorzystanie Excela w procesie szacowania nieruchomości
 • Przetargi na nieruchomości gminne
 • Budownictwo i nieruchomości - szkolenie podstawowe
 • Dom bez pozwoleń - jak budować?
 • Biuro i agencja nieruchomości - Szczecin
 • Mieszkanie z pomysłem - jak wybrać projekt
 • Wybór formy opodatkowania przy prowadzeniu działalności z Nieruchomościami
 • Umowa przedwstępna - co powinieneś wiedzieć