Nieruchomość

Wszystko dla agentów nieruchomości

Potrzeby mieszkaniowe klientów na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania (na przykładzie Poznania)


Miejsce wykładów Wyry 43-175, ul. Żwirowa 23/1
Data szkoleń 20/06/2017, 12.45
Trenerzy Ryszard Grabiński, Mirosław Broll, Zbigniew Czekalski
Temat spotkania Potrzeby mieszkaniowe klientów na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania (na przykładzie Poznania)
oraz:
 • Podatek katastralny : ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości
 • Podatek od nieruchomości i inne podatki oraz opłaty kosztowe w 2011 roku : akcja bilans 2011
 • Instrukcìâ osobym kommisìâm, naznačaemym dlâ pověrki sostoânìâ i cěny imuŝestv, predstavlâemyh pod zalog Varšavskomu Gorodskomu Kreditnomu Obêstvu = Instrukcya dla Komisyj Szczegółowych, sprawdzających stan i wartość nieruchomości, pod bezpieczeństwo
 • Gospodarka nieruchomościami spółdzielni : ustawa o gospodarce nieruchomościami, procedura postępowania w sprawie uzyskania użytkowania wieczystego, wzory pozwów o ustanowienie użytkowania wieczystego, wzory umów najmu i dzierżawy nieruchomości, tekst
Bibliografia
 • Stan prawny nieruchomości Archieparchii Przemysko-Warszawskiej w latach 1944-2014
 • Problemy współczesnej architektury i budownictwa : materiały II krajowej konferencji ARCHBUD 2009, Zakopane, 8-11 września 2009 : praca zbiorowa
 • Poradnik dla osób odbywających praktyki zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości
 • Ustawodawstwo podatkowe : podatki: dochodowy, przemysłowy, od nieruchomości, od lokali, od niektórych zajęć zawodowych, od energii elektrycznej, od kapitałów i rent, od placów, od uboju, ordynacja podatkowa, ustawy, rozporządzenia, okólniki Ministers
Czas szkoleń 5 godzin
Cena szkoleń 750 zł
Lista uczestników Feliks Galewicz, Feliks Kalinowscy, Ireneusz Czekalski, Przemysław Dunajewski, Hubert Broll, Sylwester Ignatowicz, Roman Kowalewski, Leopold Domachowski, Franciszek Damboń, Alfons Karaś, Bernard Breza


Formularz (zapisz się)

Jeśli mają państwo pytania zapraszamy do kontaktu.

Imię
Adres zamieszkania
Numer identyfikacji podatkowej
Email kontaktowy
Telefon
Gdzie usłyszałeś o naszej firmie?
Sprawdź poprawność danych
 • Podatek od nieruchomości : grunty, budynki, budowle, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia
 • Nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach : ujednolicone teksty wybranych aktów prawnych
 • Materiały XI Konferencji Naukowej na temat: Metodyka ustalania stóp procentowych na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami, 21-22 maja 2003 r, Mikorzyn
 • Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy
 • Pamiętnik z powodu dziesięciolecia Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości st m Warszawy
 • Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomości : skuteczne negocjacje, właściwa komunikacja, standardy etyczne
 • Racjonalizacja procesu taksacji nieruchomości przez zastosowanie funkcji analiz przestrzennych, z uwzględnieniem metod geostatystyki
 • Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych
 • Podziały i scalenia nieruchomości
 • Funkcjonowanie rynku nieruchomości w Krakowie
 • Zbiór przepisów o parcelacji nieruchomości ziemskich
 • Podstawy gospodarowania nieruchomościami
 • Wykorzystanie Excela w procesie szacowania nieruchomości
 • Przetargi na nieruchomości gminne
 • Budownictwo i nieruchomości - szkolenie podstawowe
 • Dom bez pozwoleń - jak budować?
 • Biuro i agencja nieruchomości - Szczecin
 • Mieszkanie z pomysłem - jak wybrać projekt
 • Wybór formy opodatkowania przy prowadzeniu działalności z Nieruchomościami
 • Umowa przedwstępna - co powinieneś wiedzieć