Nieruchomość

Wszystko dla agentów nieruchomości

Podziały i scalenia nieruchomości

Na szkoleniu pod tytułem "Podziały i scalenia nieruchomości" będzie wiele na temat przepisów, wiele na temat prawa. Nie będzie to jednak tylko i wyłączeni sucha wiedza, bo taką można przecież znaleźć w książkach. Pokażemy wiele ciekawych studiów przypadku. Będzie na pewno o wiele jaśniej :)
Miejsce szkoleń Władysławowo 84-120, ul. Królowej Jadwigi 28/10
Dzień szkolenia 15/09/2016, 16.15
Prowadzący szkolenia Konrad Chmiel, Mirosław Golka
Temat szkoleń Podziały i scalenia nieruchomości
jak również:
 • Przeniesienie własności nieruchomości rolnych
 • Podziały nieruchomości : komentarz
 • Nieruchomości inwestycyjne. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy w odniesieniu do rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości inwestycyjnych. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle p
Bibliografia
 • O egzekucji z nieruchomości według nowego kodeksu Postęp. Cywilnego : odczyt Alfreda Krausa [...] wygł. dn. 5.I.1933 na wspólnem zebraniu Towarzyswa Prawniczego, Związku Sędziów i Związku Adwokatów Polskich w Krakowie.
 • Podatek od nieruchomości : funkcjonowanie i model docelowy
 • Rynek nieruchomości niezabudowanych w Poznaniu i powiecie poznańskim w latach 1995-2000
 • Głos w kwestyi kanalizacyi miasta Warszawy i łączenia nieruchomości z kanałami
 • Wycena nieruchomości, operat szacunkowy, rzeczoznawstwo majątkowe
Ilość godzin spotkania 5 godzin
Koszt wykładów 1000 PLN
Lista uczestników Czesław Gut, Jarosław Janowski, Bogusław Adamiec, Zygfryd Andrzejewski, Janusz Czerwiński, Bernard Dziurawiec, Wiesław Arciszewski, Stanisław Kabel, Łukasz Fijewski, Adam Jabłczyński, Stanisław Jałoszyński, Witold Jarczyński, Dominik Boguski, Feliks Gołębiewski


Formularz zgłoszeniowy

Jeśli coś jest nie jasne zapraszam do bezpośredniego kontaktu z nami.

Imię i nazwisko
Adres
NIP (do faktury)
Email kontaktowy
Numer telefonu kom.
Gdzie usłyszałeś o naszych szkoleniach?
Sprawdź poprawność wprowadzonych danych
 • Podatek od nieruchomości : grunty, budynki, budowle, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia
 • Nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach : ujednolicone teksty wybranych aktów prawnych
 • Materiały XI Konferencji Naukowej na temat: Metodyka ustalania stóp procentowych na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami, 21-22 maja 2003 r, Mikorzyn
 • Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy
 • Pamiętnik z powodu dziesięciolecia Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości st m Warszawy
 • Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomości : skuteczne negocjacje, właściwa komunikacja, standardy etyczne
 • Racjonalizacja procesu taksacji nieruchomości przez zastosowanie funkcji analiz przestrzennych, z uwzględnieniem metod geostatystyki
 • Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych
 • Podziały i scalenia nieruchomości
 • Funkcjonowanie rynku nieruchomości w Krakowie
 • Zbiór przepisów o parcelacji nieruchomości ziemskich
 • Podstawy gospodarowania nieruchomościami
 • Wykorzystanie Excela w procesie szacowania nieruchomości
 • Przetargi na nieruchomości gminne
 • Budownictwo i nieruchomości - szkolenie podstawowe
 • Dom bez pozwoleń - jak budować?
 • Biuro i agencja nieruchomości - Szczecin
 • Mieszkanie z pomysłem - jak wybrać projekt
 • Wybór formy opodatkowania przy prowadzeniu działalności z Nieruchomościami
 • Umowa przedwstępna - co powinieneś wiedzieć
 • kominkinowak.pl