Nieruchomość

Wszystko dla agentów nieruchomości

Podatek od nieruchomości i inne podatki oraz opłaty kosztowe w 2010 roku : akcja bilans 2010


Miejsce spotkania Alwernia 32-566, ul. Wierzbowa 14/5
Dzień szkolenia 10/06/2017, 13.45
Prowadzący spotkanie Teodor Bieliński
Temat wykładów Podatek od nieruchomości i inne podatki oraz opłaty kosztowe w 2010 roku : akcja bilans 2010
a także:
 • Uwarunkowania efektywnej gospodarki nieruchomościami publicznymi
 • Podatek katastralny : ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości
 • Dziesięciolecie 1923-1933 Kasy Kredytowej właścicieli nieruchomości miasta Warszawy, Spółdzielnia z ogr. odpow.
Literatura
 • Nieruchomości : zagadnienia prawne i zarząd
 • Podatek od nieruchomości : dekret z dnia 14 stycznia 1936 r. o podatku od budynków, placów, gruntów i innych budowli : (Dz. U. R. P. nr 3 poz. 14 z dnia 15 stycznia 1936 r.).
 • Spory sąsiedzkie właścicieli nieruchomości
 • Podatki od nieruchomości budynkowych, lokali i placów budowlanych : ulgi dla nowowznoszonych budowli, orzecznictwo Najw. Tryb. Administr., okólniki Ministerstwa Skarbu oraz ordynacja podatkowa
 • Amortyzacja i środki trwałe w firmie : aktualny wzór ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, księgowanie operacji gospodarczych, związanych ze środkami trwałymi, ulepszanie środków trwałych, jednorazowa amortyzacja do kwo
Planowany czas szkoleń 7 godzin
Koszt wykładów 900 PLN
Lista uczestników Bogumił Bura, Konrad Hernik, Wincenty Wróbel, Alfons Chełmicki, Feliks Jastrzębski, Rafał Kalinowscy, Aleksander Bienias, Maciej Bury, Eugeniusz Białecki, Emil Gawkowski


Formularz (zapisy)

Jeśli mają państwo pytania zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami.

Imię
Adres
NIP (do faktury)
Email kontaktowy
Numer telefonu kom.
Gdzie usłyszałeś o naszej firmie?
Sprawdź poprawność danych
 • Podatek od nieruchomości : grunty, budynki, budowle, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia
 • Nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach : ujednolicone teksty wybranych aktów prawnych
 • Materiały XI Konferencji Naukowej na temat: Metodyka ustalania stóp procentowych na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami, 21-22 maja 2003 r, Mikorzyn
 • Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy
 • Pamiętnik z powodu dziesięciolecia Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości st m Warszawy
 • Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomości : skuteczne negocjacje, właściwa komunikacja, standardy etyczne
 • Racjonalizacja procesu taksacji nieruchomości przez zastosowanie funkcji analiz przestrzennych, z uwzględnieniem metod geostatystyki
 • Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych
 • Podziały i scalenia nieruchomości
 • Funkcjonowanie rynku nieruchomości w Krakowie
 • Zbiór przepisów o parcelacji nieruchomości ziemskich
 • Podstawy gospodarowania nieruchomościami
 • Wykorzystanie Excela w procesie szacowania nieruchomości
 • Przetargi na nieruchomości gminne
 • Budownictwo i nieruchomości - szkolenie podstawowe
 • Dom bez pozwoleń - jak budować?
 • Biuro i agencja nieruchomości - Szczecin
 • Mieszkanie z pomysłem - jak wybrać projekt
 • Wybór formy opodatkowania przy prowadzeniu działalności z Nieruchomościami
 • Umowa przedwstępna - co powinieneś wiedzieć