Nieruchomość

Wszystko dla agentów nieruchomości

Podatek od nieruchomości : grunty, budynki, budowle, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia

Szkolenia z nieruchomości. To bardzo, ale to bardzo rozległy temat. Co więcej każdego roku zapisy prawa w związku z nieruchomościami wciąż się zmieniają i nie ma tak naprawdę złotego środka na to, by być na czasie. Po prostu trzeba być na bieżąco ze zmianami w polskim prawie nieruchomości.

Zapraszam na szkolenie: "Podatek od nieruchomości : grunty, budynki, budowle, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia"


Miejsce szkoleń Bystra 43-360, ul. Siewna 1/7
Dzień szkoleń 16/09/2016, 13.15
Prowadzący wykłady Waldemar Janicki, Stanisław Dobrzyński
Temat wykładów Podatek od nieruchomości : grunty, budynki, budowle, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia
i:
 • Podatki 2016 : zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. w ordynacji podatkowej, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku zryczałtowanym, podatku od nieruchomości, podatku akcyzowy
 • Rola danych geodezyjnych w wybranych procesach gospodarki nieruchomościami
 • Wpływ podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności
 • Od Państwowych Nieruchomości Ziemskich do restrukturyzacji i prywatyzacji Państwowych Gospodarstw Rolnych na Pomorzu Zachodnim : materiały z sesji naukowej z 23 czerwca 2006 r. : praca zbiorowa
 • Określanie wartości cech specyficznych nieruchomości
Bibliografia
 • Gospodarowanie nieruchomościami w gminach w aspekcie ich dochodowości
 • Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania
 • Słownik rynku nieruchomości : angielsko-polski, polsko-angielski
 • Teoria i technika wyceny nieruchomości : ćwiczenia. Cz. 2
 • Korozja biologiczna w budownictwie
Ilość godzin spotkania 7 godzin
Cena szkolenia 900 zł
Lista uczniów Romuald Dobrzański, Feliks Godlewski, Lesław Grocholski, Grzegorz Imieliński, Romuald Fiut, Bolesław Dziadosz, Bernard Drewnowicz, Paweł Frankowski, Wincenty Hejmo, Witold Iwański, Zdzisław Boguski, Ryszard Bizoń, Andrzej Czachor


Formularz (zapisy)

Jeśli mają państwo pytania zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Imię
Adres
NIP (do faktury)
E-mail kontaktowy
Tel. kom.
Skąd wiesz o naszych wykładach?
Sprawdź poprawność danych
 • Podatek od nieruchomości : grunty, budynki, budowle, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia
 • Nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach : ujednolicone teksty wybranych aktów prawnych
 • Materiały XI Konferencji Naukowej na temat: Metodyka ustalania stóp procentowych na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami, 21-22 maja 2003 r, Mikorzyn
 • Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy
 • Pamiętnik z powodu dziesięciolecia Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości st m Warszawy
 • Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomości : skuteczne negocjacje, właściwa komunikacja, standardy etyczne
 • Racjonalizacja procesu taksacji nieruchomości przez zastosowanie funkcji analiz przestrzennych, z uwzględnieniem metod geostatystyki
 • Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych
 • Podziały i scalenia nieruchomości
 • Funkcjonowanie rynku nieruchomości w Krakowie
 • Zbiór przepisów o parcelacji nieruchomości ziemskich
 • Podstawy gospodarowania nieruchomościami
 • Wykorzystanie Excela w procesie szacowania nieruchomości
 • Przetargi na nieruchomości gminne
 • Budownictwo i nieruchomości - szkolenie podstawowe
 • Dom bez pozwoleń - jak budować?
 • Biuro i agencja nieruchomości - Szczecin
 • Mieszkanie z pomysłem - jak wybrać projekt
 • Wybór formy opodatkowania przy prowadzeniu działalności z Nieruchomościami
 • Umowa przedwstępna - co powinieneś wiedzieć
 • wiercenie w betonie