Nieruchomość

Wszystko dla agentów nieruchomości

Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych

Tym razem na szkoleniu będzie nieco, a raczej dużo o odszkodowaniach. Szkolenie pod tytułem "Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych" zostanie przedstawione przez fachowców w tym zakresie.
Miejsce szkoleń Wartkowice 99-220, ul. Fryderyka Chopina 10/7
Dzień szkoleń 23/09/2016, 12.45
Wykładowcy Henryk Gałecki
Temat szkolenia Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych
jak również:
 • Podatki od nieruchomości 2009
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych '99 : ryczałt, karta podatkowa, VAT, akcyza, podatek rolny, leśny, od gier, od nieruchomości, od spadków i darowizn, orzecznictwo, akty prawne
 • Aktualne problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce na tle przemian organizacyjno-prawnych
 • Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości
 • Wspólnoty mieszkaniowe : zasady funkcjonowania i opodatkowania : zadania zarządu wspólnoty, dokumentacja i księgowość, obowiązki wobec urzędu skarbowego, finansowanie kosztów eksploatacji nieruchomości wspólnej, wspólnota jako podatnik lub płatnik zo
 • Gospodarka nieruchomościami - aspekty ekonomiczne i prawne. T. 4
Bibliografia
 • Opłaty adiacenckie : (procedura ustalania i wycena nieruchomości)
 • Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości : podejście porównawcze
 • Poradnik inwestora, zarządcy i administratora nieruchomości. [Cz.] 6
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Amortyzacja środków trwałych w firmie : typowe oraz rzadkie operacje gospodarcze związane ze środkami trwałymi, jednorazowa amortyzacja do kwoty 50.000 euro w 2012 roku, sprzedaż i amortyzacja nieruchomości, samochód w firmie - zakup, sprzedaż i amor
Planowany czas spotkania 4 godzin
Cena wykładów 1100 PLN
Lista uczniów Sławomir Glinka, Alfons Gościniak, Krzysztof Betliński, Radosław Fornalski, Bolesław Damboń, Adam Dziąg, Sławomir Kasprzyk, Albin Drewniowski, Jan Dziadosz, Teodor Firląg, Wiktor Drobczyński, Romuald Broll


Formularz (zapisy)

Jeśli mają państwo pytania zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

Imię i nazwisko
Adres
NIP (do faktury)
Email
Tel.
Gdzie dowiedziałeś się o naszej firmie?
Sprawdź poprawność danych
 • Podatek od nieruchomości : grunty, budynki, budowle, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia
 • Nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach : ujednolicone teksty wybranych aktów prawnych
 • Materiały XI Konferencji Naukowej na temat: Metodyka ustalania stóp procentowych na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami, 21-22 maja 2003 r, Mikorzyn
 • Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy
 • Pamiętnik z powodu dziesięciolecia Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości st m Warszawy
 • Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomości : skuteczne negocjacje, właściwa komunikacja, standardy etyczne
 • Racjonalizacja procesu taksacji nieruchomości przez zastosowanie funkcji analiz przestrzennych, z uwzględnieniem metod geostatystyki
 • Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych
 • Podziały i scalenia nieruchomości
 • Funkcjonowanie rynku nieruchomości w Krakowie
 • Zbiór przepisów o parcelacji nieruchomości ziemskich
 • Podstawy gospodarowania nieruchomościami
 • Wykorzystanie Excela w procesie szacowania nieruchomości
 • Przetargi na nieruchomości gminne
 • Budownictwo i nieruchomości - szkolenie podstawowe
 • Dom bez pozwoleń - jak budować?
 • Biuro i agencja nieruchomości - Szczecin
 • Mieszkanie z pomysłem - jak wybrać projekt
 • Wybór formy opodatkowania przy prowadzeniu działalności z Nieruchomościami
 • Umowa przedwstępna - co powinieneś wiedzieć
 • komorniksadowy.waw.pl