Nieruchomość

Wszystko dla agentów nieruchomości

Korozja biologiczna w budownictwie


Miejsce szkoleń Wartkowice 99-220, ul. 3 Maja 13/4
Dzień szkolenia 19/06/2017, 14.00
Prowadzący wykłady Łukasz Andrzejak, Stanisław Hrycyk
Temat wykładów Korozja biologiczna w budownictwie
poza tym:
 • Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju : wybrane problemy
 • Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych : komentarz, linie interpretacyjne
 • Nieruchomości. [T. 1]
 • Zasady szacowania nieruchomości
 • Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie
 • Instrukcìâ osobym kommisìâm, naznačaemym dlâ pověrki sostoânìâ i cěny imuŝestv, predstavlâemyh pod zalog Varšavskomu Gorodskomu Kreditnomu Obêstvu = Instrukcya dla Komisyj Szczegółowych, sprawdzających stan i wartość nieruchomości, pod bezpieczeństwo
Bibliografia
 • Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe
 • Uwarunkowania efektywnej gospodarki nieruchomościami publicznymi
 • Sytuacja ekonomiczna spółek dzierżawiących nieruchomości rolne od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie gorzowskim w 1996 i 1997 r.
 • Orzecznictwo podatkowe Najwyższego Trybunału Administracyjnego i Sądu Najwyższego 1924-1934 r. : podatek przemysłowy, podatek dochodowy, ordynacja podatkowa, podatek od nieruchomości, podatek od lokali, podatek od placów budow.
 • Nieruchomości w działalności gospodarczej : [komentarz, przykłady]
Czas wykładów 5 godzin
Cena szkolenia 700 PLN
Lista uczestników Bogumił Jurczyk, Przemysław Gryga, Damian Dziąg, Feliks Janicki, Krzysztof Jaśkiewicz, Wincenty Arciszewski, Tomasz Grochowski, Franciszek Borawski, Zenon Grabiński


Formularz zgłoszeniowy

W przypadku niejasności zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
NIP
Mail
Numer tel.
Skąd wiesz o naszych szkoleniach?
Sprawdź poprawność danych
 • Podatek od nieruchomości : grunty, budynki, budowle, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia
 • Nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach : ujednolicone teksty wybranych aktów prawnych
 • Materiały XI Konferencji Naukowej na temat: Metodyka ustalania stóp procentowych na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami, 21-22 maja 2003 r, Mikorzyn
 • Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy
 • Pamiętnik z powodu dziesięciolecia Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości st m Warszawy
 • Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomości : skuteczne negocjacje, właściwa komunikacja, standardy etyczne
 • Racjonalizacja procesu taksacji nieruchomości przez zastosowanie funkcji analiz przestrzennych, z uwzględnieniem metod geostatystyki
 • Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych
 • Podziały i scalenia nieruchomości
 • Funkcjonowanie rynku nieruchomości w Krakowie
 • Zbiór przepisów o parcelacji nieruchomości ziemskich
 • Podstawy gospodarowania nieruchomościami
 • Wykorzystanie Excela w procesie szacowania nieruchomości
 • Przetargi na nieruchomości gminne
 • Budownictwo i nieruchomości - szkolenie podstawowe
 • Dom bez pozwoleń - jak budować?
 • Biuro i agencja nieruchomości - Szczecin
 • Mieszkanie z pomysłem - jak wybrać projekt
 • Wybór formy opodatkowania przy prowadzeniu działalności z Nieruchomościami
 • Umowa przedwstępna - co powinieneś wiedzieć
 • bloczki samokopiujące