Nieruchomość

Wszystko dla agentów nieruchomości

Inwestycje gwarantowane w nieruchomości

To szkolenia, na których będzie podanych wiele przykładów. Inwestycje gwarantowane w nieruchomości - zapraszamy. Organizujemy szkolenie na poziomie średniozaawansowanym, przyda się wszystkim, którzy potrzebują znajomości na ten temat, a mają wyraźne braki. Po prawdzie wspaniała wiadomość! Mamy szkolenie szkolenie: "Inwestycje gwarantowane w nieruchomości". Pomysłów będzie po prostu sporo na tym szkoleniu. Jeżeli tylko chcesz wesprzyj nas swoją obecnością na tym szkoleniu.
Miejsce szkolenia Węgliniec 59-940, ul. Zacisze 14/10
Czas wykładów 22/10/2016, 13.30
Trenerzy Przemysław Gutowski, Ryszard Gawron, Grzegorz Arctowski
Temat spotkania Inwestycje gwarantowane w nieruchomości
poza tym:
 • Opodatkowanie usług budowlanych : obowiązki podatkowe w budownictwie, rodzaje umów budowlanych, kaucje, zaliczki, gwarancje, zasady fakturowania usług budowlanych w kraju i za granicą, opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
 • Lokalny rynek nieruchomości : stan bieżący i perspektywy rozwoju
 • Stan i uwarunkowania funkcjonowania rybactwa w 2003 roku
 • Prawo z dnia 6 czerwca 1910 roku o podatku państwowym od nieruchomości w miastach, osadach i miasteczkach, za wyłączeniem osad w gubernjach Królestwa Polskiego
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych osób fizycznych w roku 2009 : ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% w tym: wykonujących wolny zawód, osiągających przychody z umowy najmu i dzierżawy, o
 • Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce : stan i perspektywy rozwoju
Literatura
 • Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości
 • Nieruchomości : wybrane zagadnienia
 • Pozycja prawna uczestników rynku nieruchomości
Ilość godzin szkolenia 2 godzin
Cena szkoleń 500 PLN
Lista uczniów Remigiusz Czekalski, Ignacy Kaczorowska, Czesław Jank, Hieronim Jankowski, Florian Grochowski, Szczepan Gajda, Feliks Bulsa, Mikołaj Grabski, Bogdan Gryga, Wacław Dunajewski, Bogdan Jerzmanowski, Sławomir Picia, Gerard Dziubdziela, Krystian Halicki


Formularz (zapisy)

Jeśli coś jest nie jasne zachęcam do bezpośredniego kontaktu.

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
NIP
Mail kontaktowy
Telefon
Gdzie usłyszałeś o naszej firmie?
Sprawdź poprawność formularza
 • Podatek od nieruchomości : grunty, budynki, budowle, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia
 • Nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach : ujednolicone teksty wybranych aktów prawnych
 • Materiały XI Konferencji Naukowej na temat: Metodyka ustalania stóp procentowych na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami, 21-22 maja 2003 r, Mikorzyn
 • Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy
 • Pamiętnik z powodu dziesięciolecia Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości st m Warszawy
 • Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomości : skuteczne negocjacje, właściwa komunikacja, standardy etyczne
 • Racjonalizacja procesu taksacji nieruchomości przez zastosowanie funkcji analiz przestrzennych, z uwzględnieniem metod geostatystyki
 • Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych
 • Podziały i scalenia nieruchomości
 • Funkcjonowanie rynku nieruchomości w Krakowie
 • Zbiór przepisów o parcelacji nieruchomości ziemskich
 • Podstawy gospodarowania nieruchomościami
 • Wykorzystanie Excela w procesie szacowania nieruchomości
 • Przetargi na nieruchomości gminne
 • Budownictwo i nieruchomości - szkolenie podstawowe
 • Dom bez pozwoleń - jak budować?
 • Biuro i agencja nieruchomości - Szczecin
 • Mieszkanie z pomysłem - jak wybrać projekt
 • Wybór formy opodatkowania przy prowadzeniu działalności z Nieruchomościami
 • Umowa przedwstępna - co powinieneś wiedzieć
 • Olejek busajna