Nieruchomość

Wszystko dla agentów nieruchomości

Instrukcja o użytkowaniu i utrzymaniu nieruchomości Wojska Polskiego


Miejsce wykładów Biskupiec 11-300, ul. Kopernika 19/9
Dzień szkoleń 23/06/2017, 16.45
Trenerzy Łukasz Józefowicz
Temat wykładów Instrukcja o użytkowaniu i utrzymaniu nieruchomości Wojska Polskiego
oraz:
 • Polsko-angielski słownik dla specjalistów z zakresu pomiarów geodezyjnych map, planów i nieruchomości
 • Wycena nieruchomości : materiały szkoleniowe, kurs podstawowy : praca zbiorowa
 • Gospodarka, inwestycje, nieruchomości, podatki : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej oraz 80-lecia urodzin prof. dr. hab. Witolda Bienia
 • Charakterystyka nieruchomości rolnych oraz zasady ich wyceny
 • Gospodarka nieruchomościami spółdzielni : ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości po nowelizacji, procedura postępowania w sprawie uzyskania prawa użytkowania wieczystego, wzory pozwów o ustanowienie użytkowania wieczystego, tekst
 • Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w świetle orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Bibliografia
 • Wartość dochodowa nieruchomości : procedury obliczeniowe
 • Podziały nieruchomości
 • Gospodarowanie nieruchomościami - aspekty ekonomiczne i prawne. T. 2
 • Zarządzanie przestrzenią w gospodarowaniu nieruchomościami
 • Własność nieruchomości
Czas szkoleń 4 godzin
Cena szkolenia 400 zł
Lista uczniów Ludwik Gardocki, Sławomir Andrzejewski, Artur Bieniasz, Wincenty Bieniasz, Ludwik Andrzejak, Karol Czekalski, Ireneusz Górzyński, Jarosław Dobrzyński, Karol Picia, Remigiusz Frankowski, Konrad Domachowski


Formularz (zapisz się)

Jeśli mają państwo pytania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

Imię
Adres
Numer identyfikacji podatkowej
E-mail do kontaktu
Telefon
Gdzie dowiedziałeś się o naszej firmie?
Sprawdź poprawność danych
 • Podatek od nieruchomości : grunty, budynki, budowle, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia
 • Nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach : ujednolicone teksty wybranych aktów prawnych
 • Materiały XI Konferencji Naukowej na temat: Metodyka ustalania stóp procentowych na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami, 21-22 maja 2003 r, Mikorzyn
 • Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy
 • Pamiętnik z powodu dziesięciolecia Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości st m Warszawy
 • Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomości : skuteczne negocjacje, właściwa komunikacja, standardy etyczne
 • Racjonalizacja procesu taksacji nieruchomości przez zastosowanie funkcji analiz przestrzennych, z uwzględnieniem metod geostatystyki
 • Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych
 • Podziały i scalenia nieruchomości
 • Funkcjonowanie rynku nieruchomości w Krakowie
 • Zbiór przepisów o parcelacji nieruchomości ziemskich
 • Podstawy gospodarowania nieruchomościami
 • Wykorzystanie Excela w procesie szacowania nieruchomości
 • Przetargi na nieruchomości gminne
 • Budownictwo i nieruchomości - szkolenie podstawowe
 • Dom bez pozwoleń - jak budować?
 • Biuro i agencja nieruchomości - Szczecin
 • Mieszkanie z pomysłem - jak wybrać projekt
 • Wybór formy opodatkowania przy prowadzeniu działalności z Nieruchomościami
 • Umowa przedwstępna - co powinieneś wiedzieć
 • wesele trójmiasto