Nieruchomość

Wszystko dla agentów nieruchomości

Funkcjonowanie rynku nieruchomości w Krakowie

Krakowski rynek nieruchomości jest unikalny w obrębie polskiego rynku nieruchomości. Różni się naprawdę mocno od typowego polskiego runku nieruchomości, dlatego też szkolenie to cieszy się już od samego początku bardzo dużym zainteresowaniem.
Miejsce spotkania Brzesko 32-800, ul. Władysława Łokietka 11/10
Data szkoleń 08/10/2016, 12.15
Trenerzy Henryk Jarmakowski, Robert Błaszczykowski
Temat spotkania Funkcjonowanie rynku nieruchomości w Krakowie
oraz:
 • Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości
 • Determinanty wartości przedsiębiorstwa i nieruchomości w warunkach transformacji : Konferencja Studenckich Kół Naukowych zorganizowana przez "Maksimus" Studenckie Koło Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, marzec 2000
 • Źródła do dziejów Warszawy : rejestry podatkowe i taryfy nieruchomości 1510-1770
 • Dom w śródmieściu Warszawy : obecny kryzys posiadania nieruchomości miejskich
Literatura
 • Wycena nieruchomości metodą cenowo-porównawczą
 • Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości
 • Instrukcya dla komisyj szczegółowych, sprawdzających stan i wartość nieruchomości pod bezpieczeństwo Towarzystwu Kredytowemu Miasta Warszawy poddawanych. : zatwierdzona przez Wadze poczone komitetu Nadzorczego i Dyrekcyi Towarzystwa kredytowego miast
 • Zasady rachunkowości uproszczonej nieruchomości miejskich według obowiązujących przepisów
Ilość godzin szkolenia 6 godzin
Cena szkolenia 1100 zł
Lista uczestników Przemysław Domachowski, Władysław Czerwiński, Robert Antos, Remigiusz Janiszewski, Michał Borawski, Julian Kaczmarski, Henryk Frydrychowicz, Krzysztof Betliński, Radosław Fornalski, Bolesław Damboń, Adam Dziąg, Sławomir Kasprzyk, Albin Drewniowski


Formularz zgłoszeniowy

Jeśli mają państwo pytania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer identyfikacji podatkowej
Email do kontaktu
Numer tel.
Gdzie usłyszałeś o naszej firmie?
Sprawdź poprawność formularza
 • Podatek od nieruchomości : grunty, budynki, budowle, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia
 • Nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach : ujednolicone teksty wybranych aktów prawnych
 • Materiały XI Konferencji Naukowej na temat: Metodyka ustalania stóp procentowych na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami, 21-22 maja 2003 r, Mikorzyn
 • Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy
 • Pamiętnik z powodu dziesięciolecia Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości st m Warszawy
 • Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomości : skuteczne negocjacje, właściwa komunikacja, standardy etyczne
 • Racjonalizacja procesu taksacji nieruchomości przez zastosowanie funkcji analiz przestrzennych, z uwzględnieniem metod geostatystyki
 • Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych
 • Podziały i scalenia nieruchomości
 • Funkcjonowanie rynku nieruchomości w Krakowie
 • Zbiór przepisów o parcelacji nieruchomości ziemskich
 • Podstawy gospodarowania nieruchomościami
 • Wykorzystanie Excela w procesie szacowania nieruchomości
 • Przetargi na nieruchomości gminne
 • Budownictwo i nieruchomości - szkolenie podstawowe
 • Dom bez pozwoleń - jak budować?
 • Biuro i agencja nieruchomości - Szczecin
 • Mieszkanie z pomysłem - jak wybrać projekt
 • Wybór formy opodatkowania przy prowadzeniu działalności z Nieruchomościami
 • Umowa przedwstępna - co powinieneś wiedzieć
 • chwilówki chwilówki