Nieruchomość

Wszystko dla agentów nieruchomości

Biuro i agencja nieruchomości - Szczecin

O biurach i agencjach nieruchomości w Szczecinie. Będzie to niezwykle specyficzne, ograniczone w zagadnieniu natomiast nadzwyczaj zasobne w w materiały szkolenie. W szkoleniu "Biuro i agencja nieruchomości - Szczecin" wezmą udział faktycznie sami znawcy - mowa niewątpliwie o instruktorach. Będzie to szkolenie, które rozwieje wszelkie Twoje wątpliwości w tym temacie. Zachęcamy zaintrygowanych tematem, a dalej zamieszczamy informacje szczegółowe.
Miejsce szkoleń Brodnica 63-112, ul. Wojska Polskiego 27/7
Data wykładów 03/11/2016, 12.00
Wykładowcy Ryszard Dębicki
Temat szkoleń Biuro i agencja nieruchomości - Szczecin
oraz:
 • Reglamentacja zawodów rynku nieruchomości
 • Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości
 • Podatek od nieruchomości i inne podatki oraz opłaty kosztowe w 2011 roku : akcja bilans 2011
 • Podatki od nieruchomości a polityka podatkowa gmin w Polsce
 • Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów : ryczałt do umów zleceń do 200 zł, darowizny towarów na organizacje pożytku publicznego, jednakowe składki ZUS właściciela firmy w 2009 r., nowe niższe progi podatkowe, nowe zasady rozlicza
Literatura
 • Opodatkowanie transakcji dotyczących nieruchomości : zakup i sprzedaż, budowa i przebudowa, działalność deweloperska, wniesienie do spółki, przypadki szczególne
 • Inwestycje i nieruchomości : procedury decyzyjne, finansowanie, ryzyko : referaty z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Inwestycji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 23-24 września 1999 roku
 • Wycena nieruchomości miejskich : (zasady i przykłady)
 • Rola notariatu w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami z perspektywy prawa wybranych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych
 • Gospodarka nieruchomościami - aspekty ekonomiczne i prawne. T. 3
Planowany czas wykładów 7 godzin
Koszt wykładów 1100 PLN
Lista uczestników Bogdan Dziąg, Wacław Jank, Ryszard Filipowicz, Lucjan Dancewicz, Jacek Karaś, Sylwester Badowski, Mieczysław Katlewicz, Radosław Białas, Mieczysław Ambroziak, Mariusz Biernacki


Formularz zgłoszeniowy

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Imię i nazwisko
Adres
Numer identyfikacji podatkowej
E-mail
Tel. kom.
Skąd wiesz o naszej firmie?
Sprawdź poprawność danych
 • Podatek od nieruchomości : grunty, budynki, budowle, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia
 • Nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach : ujednolicone teksty wybranych aktów prawnych
 • Materiały XI Konferencji Naukowej na temat: Metodyka ustalania stóp procentowych na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami, 21-22 maja 2003 r, Mikorzyn
 • Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy
 • Pamiętnik z powodu dziesięciolecia Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości st m Warszawy
 • Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomości : skuteczne negocjacje, właściwa komunikacja, standardy etyczne
 • Racjonalizacja procesu taksacji nieruchomości przez zastosowanie funkcji analiz przestrzennych, z uwzględnieniem metod geostatystyki
 • Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych
 • Podziały i scalenia nieruchomości
 • Funkcjonowanie rynku nieruchomości w Krakowie
 • Zbiór przepisów o parcelacji nieruchomości ziemskich
 • Podstawy gospodarowania nieruchomościami
 • Wykorzystanie Excela w procesie szacowania nieruchomości
 • Przetargi na nieruchomości gminne
 • Budownictwo i nieruchomości - szkolenie podstawowe
 • Dom bez pozwoleń - jak budować?
 • Biuro i agencja nieruchomości - Szczecin
 • Mieszkanie z pomysłem - jak wybrać projekt
 • Wybór formy opodatkowania przy prowadzeniu działalności z Nieruchomościami
 • Umowa przedwstępna - co powinieneś wiedzieć